Entréavgiften för hösten 2023

1400 kr inkl.moms.

Vi startar Torsdagen den 31:a Augusti

Vi sjunger 13 gånger

Var: Idrottens hus Olympia på  Idrottsmuseet.

Betalning:

Betalning görs på

Bankgiro: 831-5442 eller

Swish 0725680600 sjunga.se