KÖRSÅNG – Jag kan inte sjunga kör, en kör för alla – 

Helsingborg – Ängelholm.

 ”Jag kan inte sjunga kör” ”Du kan sjunga kör – sjunga.se” är en möjlighet för dej att sjunga som inte tror att du kan men gärna vill och framför allt tycker det är roligt!

Vi använder oss av digitala inspelade övningsfiler så att du kan ladda dem i din surfplatta/dator/ mobil.

Repertoaren är glädjande, inspirerande och igenkännande.

Vi sjunger blandad repertoar

Hjärtligt välkommen!

 Thomas Åström

leg.musikpedagog